Att arbeta på ISP

Här följer information kring några av de förmåner och villkor som gäller om du arbetar på ISP.

 

Arbetstid

För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan, och vi tillämpar flextid. ISP eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

 

Personal- och friskvård

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Vidare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på högst 3000 kronor/kalenderår för motionsaktiviteter. Fruktkorgar erbjuds regelbundet och ibland anordnas kulturaktiviteter.

 

Föräldrapenningtillägg

För att underlätta för arbetstagare som är föräldralediga finns en kompletterande ersättning utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar. Du som är föräldraledig får 10 procent av din lön för de dagar du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan.

 

Läkarvård och sjukvård

ISP subventionerar de kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande avtal.

 

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • 28 dagars semester till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagars semester från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagars semester från och med det år du fyller 40 år.

 

Utveckling

ISP är en kunskapsorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Det årliga utvecklingssamtalet med chefen är ett forum för samtal kring medarbetarens utveckling i koppling till verksamhetens mål.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: