Certfierade företag

Följande mottagare har certifierats enligt 10 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel:

 

Företag    Beslutat    Giltighetstid
FLIR Systems AB, 556256-6579       30 oktober 2018      1 november 2018 till 31 oktober 2023
         

 

Fullständig information om certifierade mottagare kan fås via EU-kommissionens webbplats CERTIDER.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: