Organisation och ledningsgrupp

ISP är organiserad i sex grupper; Juridik och tillsyn, KM-gruppen, PDA-gruppen, Sanktionsgruppen, Stödverksamheten samt IT och säkerhet. KM står för krigsmateriel och PDA står för produkter med dubbla användningsområden.

 

På ISP arbetar ett 30-tal personer och arbetet leds av tf. generaldirektör Carl Johan Wieslander.

 

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp kan kontaktas via telefon och i vissa fall e-post.

 

Tf. generaldirektör
Carl Johan Wieslander
Tel: 08-406 31 24
E-post

 

Chef Juridik och tillsyn, tf. chefsjurist
Tobias Bergkvist
Tel: 08-406 31 13

 

Chef KM-gruppen
Karl Evertsson
Tel: 08-406 31 16

 

Chef PDA-gruppen
Stefan Villa
Tel: 08-406 31 32

 

Chef Sanktionsgruppen
Hanna Björklund
Tel: 08-406 31 04

 

Chef Stödverksamheten
Göran Almé
Tel: 08-406 31 03

 

Chef IT och säkerhet
Andreas Gärdström
Tel: 08-406 31 08

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: