Samverkansrådet

Samverkansrådet (SVR) är ett råd för effektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen.

 

Rådet består av representanter från ett antal samverkande myndigheter; Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, Militära underrättelsetjänsten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

 

Syftet med rådet är att på ledningsnivå koordinera och fördela resurser inom området icke-spridning. Rådet sammanträder en gång om året.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: