Teknisk-vetenskapliga rådet

Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade klassificeringsärenden.

 

Rådet, vars ledamöter är ledande befattningshavare vid skilda akademier och tekniska myndigheter, utses av ISP:s generaldirektör. Rådet sammanträder normalt kvartalsvis men kan om så behövs sammanträda oftare.

 

Ledamöter

Förordnade till 1 juni 2019:

  • Direktör Cecilia Sjöberg – Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova
  • Forskningsdirektör Katarina Wilhelmsen, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI


Förordnade till 1 juni 2020:

  • Dr. Henrik Friman – IHM Business School
  • VD Tuula Teeri – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • Överste Jan-Erik Lövgren

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: