Blanketter och mallar för PDA

Nedan återfinns blanketter samt mallar för slutanvändarintyg gällande produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Blanketterna är i pdf- eller doc-format, mallarna är i doc-format. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilka finns att ladda ner och installera gratis. Alla länkar öppnas i eget fönster. Blanketterna kan fyllas i direkt på skärmen, använd tab-tangenten för att flytta mellan fälten.

 

Blanketter


Produktförfrågan PDA


Begäran om förhandsbesked för export av PDA


Ansökan om tillstånd att exportera PDA ut ur EU

Bilaga: Produktspecifikation export


Ansökan om tillstånd att överföra PDA inom EU

Bilaga: Produktspecifikation export


Anmälan om användning av EU-generellt tillstånd


Ansökan om tillstånd att tillhandahålla förmedlingstjänster

Bilaga: Produktspecifikation förmedlingstjänster


Avgiftsdeklaration för PDA


 

Slutanvändarintyg, mallar

Slutanvändarintygen finns nedan som mallar där texten ska kopieras och klistras in av det intygande företaget (slutanvändaren), företrädesvis på dennes brevpapper. 


Commitment concerning reexport and peaceful use

- från företag till företag (inklusive icke-militära myndigheter)


Declaration of End Use I 

- då militär myndighet är både mottagare och slutanvändare


Declaration of End Use II 

- då företag är mottagare och militär myndighet är slutanvändare 


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se