EU-generella exporttillstånd

Inom EU finns ett antal gemensamma generella exporttillstånd avseende export av produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

De generella exporttillstånden återfinns i bilaga II till aktuell förordningen för PDA. Där finns även information om villkor i samband med användning. Tillstånden får nyttjas utan att en ansökan görs till ISP, men en anmälan om användning ska göras. I tulldeklarationen ska koden X002 anges i ruta 44 samt att produkterna exporteras med stöd av EU:s generella exporttillstånd EU001-EU006.

 


Observera

Den som exporterar har ansvar att beakta gällande sanktioner även vid användande av ett EU-generellt tillstånd. Läs mer under Sanktioner.


 

Tillståndens omfattning 

Kortfattad sammanställning över vilka produkter och destinationer tillstånden avser finns i bilaga I till PDA-förordning.

 

EU001

Export av alla produkter i bilaga I med vissa undantag, till följande destinationer: Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz inbegripet Liechtenstein och USA.

 

EU002

Export av vissa produkter i bilaga I, kategori 1 ”Särskilda material och utrustning därtill” och i kategori 3 ”Elektronik”, till följande destinationer: Argentina, Island, Sydafrika, Sydkorea och Turkiet.

 

EU003

Export efter reparation/ersättning av vissa produkter i bilaga I, till ett flertal destinationer.

 

EU004

Tillfällig export för utställningar och mässor av vissa produkter i bilaga I, till ett flertal destinationer.

 

EU005

Export av viss telekommunikation i bilaga I, till följande destinationer: Argentina, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), Kroatien, Indien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.

 

EU006

Export av vissa kemikalier i bilaga I, till följande destinationer: Argentina, Kroatien, Island, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.

 

Anmälan om användning

Anmälan om användning av EU-generellt tillstånd bör lämnas på nedanstående blankett via post, e-post eller övrigt meddelande i Kundwebben. Anmälan ska göras senast 30 dagar efter att den första exporten genomförts. Det krävs endast en anmälan per EU-generellt tillstånd.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: