EU-generella exporttillstånd

EU har beslutat om ett antal gemensamma generella exporttillstånd avseende viss export av produkter med dubbla användningsområden (PDA) till ett antal förutbestämda länder. Dessa tillstånd kan direkt användas utan att en ansökan behöver göras till ISP.  

 

Gällande generella exporttillstånd återfinns i bilaga II till PDA-förordningen. Där finns även detaljerad information om villkor för användning.

 

Anmälan om användning

I samband med att en första export sker inom ramen för ett EU-generellt tillstånd ska en engångsanmälan göras till ISP. En sådan anmälan ska ha inkommit senast 30 dagar efter första exporttillfället. I tulldeklarationen ska koden X002 anges i ruta 44 samt att produkterna exporteras med stöd av EU:s generella exporttillstånd EU001-EU006.

 

Anmälan om användning av EU-generellt tillstånd bör lämnas på nedanstående blankett via post, e-post eller övrigt meddelande i Kundwebben. Det krävs en anmälan per EU-generell tillståndstyp.

 


Observera

Den som exporterar har ansvar att beakta gällande sanktioner även vid användande av ett EU-generellt tillstånd. Läs mer under Sanktioner.


 

Tillståndens omfattning 

En fullständig redogörelse över vilka produkter och destinationer tillstånden avser finns i bilaga II till PDA-förordningen.

 

EU001

Export av alla produkter i bilaga I med vissa undantag, till följande destinationer: Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz inbegripet Liechtenstein och USA.

 

EU002

Export av vissa produkter i bilaga I, kategori 1 ”Särskilda material och utrustning därtill” och i kategori 3 ”Elektronik”, till följande destinationer: Argentina, Island, Sydafrika, Sydkorea och Turkiet.

 

EU003

Export efter reparation/ersättning av vissa produkter i bilaga I, till ett flertal destinationer.

 

EU004

Tillfällig export för utställningar och mässor av vissa produkter i bilaga I, till ett flertal destinationer.

 

EU005

Export av viss telekommunikation i bilaga I, till följande destinationer: Argentina, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), Kroatien, Indien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.

 

EU006

Export av vissa kemikalier i bilaga I, till följande destinationer: Argentina, Kroatien, Island, Sydkorea, Turkiet och Ukraina.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: