Förmedlings­tjänster

Förmedlingstjänster omfattar förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av produkter med dubbla användningsområden (PDA) från ett tredjeland till ett annat tredjeland, alternativt försäljning eller inköp av PDA som befinner sig i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

 

Förmedlare är varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en EU-medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster enligt ovan.

 

Tillstånd krävs för förmedlingstjänster som avser PDA som listas i bilaga I till aktuell förordning om PDA, om produkterna ifråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för massförstörelsevapen.

 

Undantag

Undantag görs endast för tillhandahållande av stödtjänster. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

 

Ansökan om tillstånd att tillhandahålla förmedlingstjänster

Ansökan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via övrigt meddelande i Kundwebben.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: