Innehåll i PDA-förordning

PDA-förordningen, vilken kontrollerar produkter med dubbla användningsområden, innehåller följande delar:

 

Artiklar

 • Artikel 2: Definitioner
 • Artikel 3: Exporttillstånd
 • Artikel 4: Catch-all
 • Artikel 5: Tillstånd för förmedlingstjänster
 • Artikel 6: Transiteringsförbud
 • Artikel 9: Exporttillstånd
 • Artikel 9.1: Unionens generella exporttillstånd (EU001-EU006)
 • Artikel 9.2: Individuellt tillstånd
 • Artikel 9.5: Globalt tillstånd
 • Artikel 10: Tillstånd till förmedlingstjänster
 • Artikel 22: Överföring inom EU

 

Bilagor

 • Bilaga I: Produktlista. ISP prövar export av produkter som ingår i kategori 1-9, medan Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ärenden rörande kategori 0.
 • Bilaga II: Unionens generella exporttillstånd (EU001-EU006)
 • Bilaga III: Mall exporttillstånd 
 • Bilaga IV: Produkter som kräver tillstånd vid överföring inom EU

 

Observera att bilaga I, IIa-g och IV återfinns i EU-förordning 2018/1922.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: