Teknik, tekniska uppgifter och teknisk assistans

Det är inte bara produkter som kan klassificeras som produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt PDA-förordningen. Även teknik för utveckling, produktion eller användning av vissa produkter kan omfattas av tillståndsplikt vid export eller överföring.

 

Vad är teknik enligt PDA-förordningen?

Teknik avser specifik information som är nödvändig för utveckling, produktion eller användning av produkter. Informationen kan ha formen teknisk assistans eller tekniska uppgifter:

 

  • Teknisk assistans kan avse instruktioner, färdigheter, träning, arbetsmetoder, kompetensöverföring och konsulttjänster samt kan innebära överförande av tekniska uppgifter.
  • Tekniska uppgifter kan avse ritningar, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, manualer och instruktioner. Överförande av teknik via telefon, e-post, fax eller andra elektroniska medel omfattas också av kontroll.

 

Klassificering av teknik

För att fastställa om en teknik är kontrollerad enligt bilaga I i PDA-förordningen görs en jämförelse av kontrolltexterna till aktuell teknik. Teknik listas alltid i undergrupp ”E” i kontrollnumret. Kontrollnumret hänvisar nästan alltid till ett avsnitt med specificerade produkter.

 

Vägledande dokument

Nedan finns ett antal vägledande dokument inom ämnet.

 

Guidelines for researchers on dual use and misuse of research (pdf)
Dokument framtaget av fem belgiska universitet.

 

Guidance note: Research involving dual-use items (pdf)
EU-kommissionens vägledning kring PDA-forskning.

 

Guidance note: Potential misuse of research (pdf)
EU-kommissionens vägledning kring missbrukning av forskningsresultat.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: