Transitering genom Sverige

Det krävs inget tillstånd från ISP vid transitering genom Sverige av produkter med dubbla användningsområden (PDA). Transitering avser transport av PDA som passerar genom EU:s tullområde från ett tredjeland till ett annat tredjeland.

 

ISP får förbjuda transitering om aktuell PDA helt eller delvis är, eller kan vara avsedda för, användningar i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: