Sanktioner mot vissa länder

Hantering av riktade sanktioner mot/avseende vissa länder.

Nytt slutanvändningsintyg vid export av bilaga II-produkter

Sedan den 10 juni 2018 gäller ändrade förutsättningar vid export av produkter listade i bilaga II i rådets förordning (EU) 267/2012 till Iran.

Läs nyhet