Förbjudna handelspartners

Vid handel med sanktionerade länder är det viktigt att utöver att kontrollera den aktuella produkten, även kontrollera att inte någon handelspart lyder under sanktioner. Den som handlar med sanktionerade länder är skyldig att följa aktuella sanktionsbestämmelser.

 

Frysning av tillgångar

Inom de flesta sanktionsregimer genomförs finansiella sanktioner i form av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser gentemot listade personer, enheter och organ. Dessa parter har fått alla sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta inom EU. 

 

Tillgängliggörandeförbud 

Bestämmelserna om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser fastställer att inga tillgångar eller ekonomiska resurser, till exempel varor, direkt eller indirekt, får ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för sanktionerade personer eller företag. Detta så kallade tillgängliggörandeförbud innebär ett handelsförbud i förhållande till dessa parter. 

 

Direkt tillgängliggörande

EU tillhandahåller en lista över förbjudna handelspartners, det vill säga personer, enheter och organ som står under finansiella sanktioner och därmed lyder under direkt handelsförbud. Observera att ytterligare enheter och organ kan omfattas av andra typer av sanktioner.

 

Listan kan laddas ner från Financial Sanctions Database. Databasen tillhandahålls av EU-kommissionen och kräver inloggning. Se även EU Sanctions Map, ett webbaserat verktyg som sammanställer gällande EU-sanktioner med uppdaterad information och länkar till bland annat lagtexter, rådsdokument samt listade personer och enheter.

 

Indirekt tillgängliggörande

EU har antagit ett vägledningsdokument, EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder, gällande bland annat fastställande av ägarskap, kontroll och indirekt tillgängliggörande kopplat till sanktionerade personer, enheter och organ. Vägledningen kan användas avseende alla sanktionerade länder vid kontroll huruvida en handelspartner omfattas av frysningsåtgärder eller inte.

 

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: