Sanktioner mot Iran

Det finns två parallellt löpande sanktionssystem avseende Iran, ett kopplat till kärnteknisk verksamhet och ett kopplat till mänskliga rättigheter.

 

Sanktioner rörande kärnteknik

De kärntekniska sanktionerna grundar sig i en resolution av FN:s säkerhetsråd från 2006 och består av åtgärder med anledning av misstankarna om att Iran bygger upp en kapacitet att utveckla kärnvapen och vapenbärare för kärnvapensystem. EU har sedan 2007 genomfört säkerhetsrådets beslut samt självständigt genomfört ytterligare sanktioner. I och med implementering av en gemensam övergripande handlingsplan, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), om Irans kärntekniska program i januari 2016 genomfördes omfattande ändringar av EU:s kärntekniska sanktioner mot Iran.

 

Sanktionerna rörande kärnteknik regleras i EU-förordning 267/2012 och därtill kompletterande förordningar.

 

Sanktioner rörande mänskliga rättigheter

Sanktionerna rörande mänskliga rättigheter är självständigt beslutade av EU och infördes 2011. Sanktionssystemet består av åtgärder med anledning av den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

 

Sanktionerna rörande mänskliga rättigheter regleras i EU-förordning 359/2011 och därtill kompletterande förordningar.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: