Checklista inför export till Iran

Checklistan nedan vänder sig till den som vill exportera till Iran. Det är viktigt att kontrollera hela checklistan innan en ansökan skickas in.

 

  1. Kontrollera att det som ska exporteras inte utgör krigsmateriel eller paramilitär utrustning då detta är förbjudet att exportera till Iran.
  2. Kontrollera om kunden omfattas av EU:s lista över förbjudna handelspartners. Listan kan laddas ner från Financial Sanctions Database vilken tillhandahålls av EU-kommissionen och kräver inloggning. Se även EU Sanctions Map, ett webbaserat verktyg som sammanställer gällande EU-sanktioner med uppdaterad information och länkar till bland annat lagtexter, rådsdokument samt listade personer och enheter. 
  3. Skaffa tillräckligt god kännedom om kunden för att kunna säkerställa att denne i sin tur inte ägs eller kontrolleras av en förbjuden part enligt ovan. Ta hjälp av EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder, punkt 62-65.  
  4. Kontrollera om produkten är en produkt med dubbla användningsområden (eng. dual-use). Återfinns produkten i EU-förordning (EU) 2018/1922 krävs tillstånd för all export ut ur EU.
  5. Kontrollera om produkten kräver tillstånd eller är förbjuden enligt EU-förordning 2016/1375 (bilaga I, III och VIIB) och EU-förordning 2015/1861 (bilaga II och VIIA). Produkter i bilaga III är förbjudna att exportera, medan export av övriga produkter som omnämns i förordningarna kräver ett tillstånd från ISP.
  6. Kontrollera om produkterna omfattas av förbud enligt bilaga om utrustning för internt förtryck (bilaga III) eller bilaga om förbud av viss utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning (bilaga IV) i EU-förordning 264/2012.
  7. Om ansökan om export till Iran är aktuell, ladda ner blanketter, bilagor och slutanvändarintyg nedan och skicka in till ISP via post eller e-post, eller ansök via Kundwebben.

 

Vid ytterligare frågor kring export till Iran rekommenderar vi dig att specificera dessa och skicka in till registrator@isp.se.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: