Förbud

Ett antal produkter och/eller aktiviteter är fortsatt förbjudna avseende Iran.

 

Vapenembargo

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, exportera m.m. vapen och dithörande materiel av alla slag, inklusive paramilitär utrustning, till Iran eller för användning i eller till förmån för Iran. Det råder därtill förbud mot att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd med anknytning till vapen och dithörande materiel till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

 

Förbudet avser även import, inköp eller transport av vapen och dithörande materiel av alla slag från Iran.

 

EU upprätthåller även ett förbud avseende utrustning för internt förtryck mot Iran, vilket regleras inom den parallellt löpande sanktionsregimen om mänskliga rättigheter.

 

Förbud mot missilteknologiprodukter

Det är förbjudet att sälja, exportera m.m. produkter med anknytning till missilteknologi till iranska personer och enheter eller för användning i Iran. De förbjudna produkterna listas i bilaga III i förordningen om Iran vilken omfattar de kontrollistor som ingår i Missilteknologiregimen, MTCR. Även direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd och förmedlingstjänster, samt tillhandahållande av finansiellt bistånd och ingående av avtal kopplat till sådana produkter omfattas av förbud. Förbudet avser även direkt eller indirekt köp, import eller transport av bilaga III-produkter.

 

Tillgängliggörandeförbud

Trots omfattande avlistningar med anledning av de nya sanktionslättnaderna så fortsätter ett stort antal iranska personer och enheter med särskild anknytning till iranska verksamheter som säkerhetsrådet vill förhindra, främst på det kärntekniska och missiltekniska området, få sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta av EU. Dessa personer och enheter lyder under tillgängliggörandeförbud, vilket innebär ett handelsförbud. Läs mer under Förbjudna handelspartners.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: