ISP:s uppgift

ISP:s uppgifter är kopplade till de två sanktionsområdena mänskliga rättigheter och kärnteknik.

 

Uppgift gällande sanktioner rörande mänskliga rättigheter

ISP hanterar frågor rörande förbudet mot utrustning för internt förtryck, samt prövar ansökningar om undantag från detsamma. Därutöver prövar ISP ansökningar om tillstånd vad gäller export av övervaknings- eller avlyssningsutrustning.

 

Uppgift gällande sanktioner rörande kärnteknik

ISP hanterar frågor rörande vapenembargot och prövar ansökningar om undantag från detsamma. Därutöver prövar ISP ansökningar om tillstånd gällande:

 

  • Försäljning, leverans, överföring och export av vissa produkter och viss teknik. ISP:s uppdrag omfattar inte kärnämnen och material enligt kategori 0 i bilaga I i PDA-förordningen, vilka hanteras av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
  • Tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt stöd samt förmedlingstjänster med koppling till vissa produkter och viss teknik.
  • Ingående av vissa slags avtal avseende kommersiella verksamheter som omfattar viss teknik.
  • Inköp, import eller transport av vissa produkter och viss teknik.
  • Under vissa förutsättningar, frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: