Sanktioner rörande kärnteknik

Sommaren 2015 nådde Iran samt Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Ryssland en överenskommelse om en gemensam övergripande handlingsplan, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), för Irans kärntekniska program. Handlingsplanen innebär att Iran kraftigt begränsar sitt kärntekniska program i utbyte mot att vissa sanktioner suspenderas och vissa övriga sanktioner justeras.

 

Sanktionernas omfattning

I enlighet med handlingsplanen och FN:s säkerhetsrådsresolution 2231 antogs EU-förordningarna 2015/1861 och 2015/1862 vilka innebär omfattande sanktionslättnader. Förordningarna implementerades i samband med att IAEA, FN:s atomenergiorgan, kunde verifiera att Iran levt upp till sina åtaganden inom ramen för handlingsplanen. Så skedde i januari 2016 och därmed genomfördes även de omfattande suspenderingar och ändringar av EU:s sanktioner mot Iran som tidigare beslutats.

 

Fortsatta restriktioner

Trots sanktionslättnaderna mot Iran så kvarstår vissa restriktiva åtgärder, bland annat genom att tillståndskrav har införts för sådant som tidigare varit förbjudet. Den som handlar med Iran är skyldig att följa aktuella sanktionsbestämmelser.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: