Sanktioner rörande mänskliga rättigheter

Mot bakgrund av den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter i Iran beslutade EU år 2011 att införa sanktioner mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran samt personer eller enheter med anknytning till dem. Syftet är att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i landet.

 

Sanktionernas omfattning

Sanktionerna om mänskliga rättigheter omfattar i huvudsak tre områden; utrustning för internt förtryck, utrustning för övervakning eller avlyssning, samt frysning av tillgångar.

 

Utrustning för internt förtryck

Det är förbjudet att till Iran eller för användning i Iran sälja, exportera m.m. utrustning som kan användas för internt förtryck. Motsvarande förbud gäller för tekniskt och finansiellt bistånd avseende sådan utrustning. Undantag kan beviljas för sådan utrustning som är avsedd enbart som skydd för EU:s och dess medlemsstaters personal i Iran.

 

Utrustning för övervakning eller avlyssning

Det är förbjudet att sälja, exportera m.m. utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation till Iran eller för användning i Iran, utan tillstånd från ISP. Ett sådant tillstånd ska inte beviljas om det finns rimliga skäl att anta att utrustningen skulle användas av den iranska regimen för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation i Iran. Motsvarande förbud och tillståndskrav gäller för tjänster i anslutning till de aktuella produkterna.

 

Frysning av tillgångar

Sanktionerna innebär frysning av tillgångar som tillhör personer och enheter som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Dessa personer och enheter lyder under tillgängliggörandeförbud, vilket innebär ett handelsförbud. Läs mer under Förbjudna handelspartners.

 

Läs mer

För fullständig information kring sanktionernas omfattning och innehåll, se Regeringens webbplats om internationella sanktioner.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: