Regelverk övriga sanktionerade länder

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområden gällande sanktioner mot Burma/Myanmar, Demokratiska republiken Kongo, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Sydsudan, Venezuela och Vitryssland. Se EU Sanctions Map, sammanställning över aktuella sanktioner i kraft. Obs, utgör inte något officiellt EU-dokument, kan endast användas som stöd och är inte avsett att ligga till grund för några slutliga ställningstaganden.

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

Burma/Myanmar

Förordningar 

 

Beslut

  

Demokratiska republiken Kongo

Förordningar

 

Beslut

 

Libanon

 

 

Libyen

Förordningar

Beslut

 

 

Somalia

Förordningar

 

Förordningar

 

Beslut

 

Sudan

 

Sydsudan

Förordningar

 

Beslut

 

Venezuela

 

Vitryssland

Förordningar

 

Beslut

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se