Regelverk Syrien

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområde gällande sanktioner mot Syrien. Se EU Sanctions Map, sammanställning över aktuella sanktioner i kraft. Obs, utgör inte något officiellt EU-dokument, kan endast användas som stöd och är inte avsett att ligga till grund för några slutliga ställningstaganden.

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

EU-förordningar


Rådets förordning (EU) 36/2012 - HUVUDFÖRORDNING


Rådets förordning (EU) 168/2012 

Förbud mot handel avseende ädelmetaller och diamanter, listning av Syriens centralbank (vissa undantag har dock inrättats i syfte att upprätthålla handel under strikta villkor).


Rådets förordning (EU) 509/2012

Förbud mot export av utrustning för internt förtryck (bilaga IA), undantag för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller humanitära ändamål, bestämmelser avseende tekniskt- eller finansiellt bistånd kopplat till förbjudna eller kontrollerade produkter, tillståndsplikt avseende export av ytterligare utrustning för internt förtryck (bilaga IX), förbud mot export av lyxartiklar (bilaga X).


Rådets förordning (EU) 545/2012

Bestämmelser avseende tekniskt- eller finansiellt bistånd kopplat till förbjudna eller kontrollerade produkter.


Rådets förordning (EU) 867/2012

Förbud mot export av utrustning eller teknik för användning vid byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion i Syrien (bilaga VII).


Rådets förordning (EU) 325/2013

Ytterligare undantag gällande tillhandahållande av viss utrustning som kan användas för internt förtryck till Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor.


Rådets förordning (EU) 697/2013

Möjlighet för EU:s medlemsstater att förbjuda eller kontrollera ytterligare utrustning för internt förtryck, nya och uppdaterade artiklar, möjlighet att förbjuda eller kontrollera icke-kontrollerade produkter för militär slutanvändning, uppdaterad bilaga IX avseende ytterligare utrustning för internt förtryck.


Rådets förordning (EU) 1332/2013

Ytterligare undantag kopplade till förbud mot export av utrustning för internt förtyck (bilaga IA), restriktioner avseende handel med kulturföremål.


Rådets förordning (EU) 1323/2014

Uppdatering av kringgåendeförbud och restriktioner avseende flygbränsle.


Rådets förordning (EU) 2016/2137

Undantag kopplade till förbud mot handel med råolja och petroleumprodukter.


 

EU-beslut


Rådets beslut 2013/255/Gusp 


Rådets beslut 2013/760/Gusp


Rådets beslut 2014/74/Gusp


Rådets beslut 2014/901/Gusp


Rådets beslut (Gusp) 2015/837


Rådets beslut (Gusp) 2016/850


Rådets beslut (Gusp) 2016/2144


 

Övrigt


Commission frequently asked questions on EU restrictive measures in Syria

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se