Krigsmateriel

Information för den som vill veta mer om krigsmateriel och tekniskt bistånd.

Ändringar i lagstiftning och riktlinjer

Den 15 april införs förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel.

Läs mer