Om ISP

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på exportkontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för konventionen mot kemiska vapen samt internationellt samarbete inom dessa områden.

 

ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut, genom Proposition 1995/96:31, Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter.

 

Tillhörighet

Beredningsfrågor gällande verksamheten hanteras av Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS). Ansvarigt statsråd är justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

 

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen styr ISP genom en instruktion och årliga regleringsbrev. I instruktionen anges ISP:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

 

Regleringsbrev för 2017

Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: