Kemikalier

Kemikalier kan omfattas av regelverk för krigsmateriel, av regelverk för produkter med dubbla användningsområden och/eller av kemvapenkonventionen.