Publikationer

Publikationerna är i pdf-format och öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

Broschyrer

Broschyr om Inspektionen för strategiska produkter

Broschyr om produkter med dubbla användningsområden

Broschyr Vad är det du exporterar? Och till vem?

Framtagen i samarbete med Säkerhetspolisen

 

Årliga publikationer

2018: Årsredovisning  |  Verksamhet

2017: Årsredovisning  |  Verksamhet

2016: Årsredovisning  |  Verksamhet

2015: Årsredovisning  |  Verksamhet

2014: Årsredovisning  |  Verksamhet

2013: Årsredovisning  |  Verksamhet

2012: Årsredovisning  |  Verksamhet

2011: Årsredovisning  |  Verksamhet

 

Övriga publikationer

I nästa nivå kan du ladda ner rapporter över krigsmateriel och regeringens årliga skrivelse om strategisk exportkontroll.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: