Krigsmateriel

Information för den som vill veta mer om krigsmateriel och tekniskt bistånd.

Förändringar i lagstiftning och riktlinjer

Den 15 april infördes förändringar i lagstiftning och riktlinjer som rör krigsmateriel.

Läs nyhet