Lista 1, kemikalier

Här återfinns alla kemikalier på lista 1. Motsvarar:
C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, ändrad genom SFS 2016:845.

 

Kemikalie, CAS-nummer

1. O-Alkyl (≤ Cl0, inkl. cykloalkyl)-alkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fluorofosfonater, ex:

Sarin: O-Isopropyl-metylfluorofosfonat 107-44-8

Soman: O-Pinakolyl-metylfluorofosfonat 96-64-0

 

2. O-Alkyl (≤ Cl0, inkl. cykloalkyl) N,N-dialkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-amidofosforylcyanider, ex:

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylamidofosforylcyanid 77-81-6

 

3. O-Alkyl (H eller ≤ Cl0, inkl. cykloalkyl) S-2-diakyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller

protonerade salter, ex:

VX: O-Etyl-S-2-diisopropylaminoetyl-Metylfosfonotiolat 50782-69-9

 

4. Svavelsenapsgaser

2-kloretylklormetylsulfid 2625-76-5

Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid 505-60-2

Bis(2-kloretyltio)metan 63869-13-6

Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyltio)etan 3563-36-8

1,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan 63905-10-2

1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan 142868-93-7

1,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan 142868-94-8

Bis(2-kloretyltiometyl)eter 63918-90-1

Syresenapsgas: Bis(2-kloretyltioetyl)eter 63918-89-8

 

5. Lewisiter

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin 541-25-3

Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin 40334-68-8

Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin 40334-70-1

 

6. Kvävesenapsgaser

HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin 538-07-8

HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin 51-75-2

HN3: Tris(2-kloretyl)amin 555-77-1

 

7. Saxitoxin 35523-89-8

 

8. Ricin 9009-86-3

 

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- fosfonyldifluorider, ex:

DF: Metylfosfonyldifluorid 676-99-3

 

10. O-Alkyl (H eller ≤ Cl0, inkl. cykloalkyl)-O-2-dialkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och motsvarande alkylerade eller

protonerade salter, ex:

QL: O-Etyl-O-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit 57856-11-8

 

11. Klorsarin: O-Isopropylmetylklorofosfonat 1445-76-7

 

12. Klorsoman: O-Pinakolyl-metylklorofosfonat 7040-57-5

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: