Förtydligande gällande avgifts­deklaration

Till ISP har ställts en fråga om ifall tekniskt bistånd ska upptas i avgiftsdeklarationen för krigsmateriel. ISP vill med anledning av frågan förtydliga att tekniskt bistånd inte ska tas upp i avgiftsdeklarationen.

 

Tekniskt bistånd är den teknik som anges i ML22 del A i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen. För mer information om avgiftsdeklarationen se förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: