Information med anledning av Storbritanniens utträde ur EU

I och med Storbritanniens utträde ur EU den 1 februari 2020 kommer en övergångsperiod ta vid som löper till och med den 31 december 2020.

 

Under denna period kommer de bestämmelser som gäller export av krigsmateriel, civila skjutvapen och produkter med dubbla användningsområden vara desamma som före utträdet.

 

Närmare information om vilka regler som kommer att gälla från och med den 1 januari 2021 kommer publiceras på webbplatsen vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: