Ny föreskrift gällande kemikalier

En ny föreskrift för kemikalier beslutades i januari. Föreskriften träder i kraft den 1 mars och ersätter nuvarande föreskrift inom området.

 

Namnet på den nya föreskriften är Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av diskreta organiska kemikalier.

 

Vad innebär förändringarna?

I stort innebär förändringarna att Sverige implementeringar de uppdateringar av deklarationsskyldigheten som är gällande enligt kemvapenkonventionen.

 

Detta betyder att polymerer och oligomerer i fortsättningen inte kommer att betraktas som UDOC. UDOC står för Olistade diskreta organiska kemikalier (Unscheduled Discrete Organic Chemicals) och är ett samlingsnamn för en stor mängd kemikalier innehållande kol. Deklarationsplikt för in- och utförsel av kemikalier på lista 3 har också ändrats från >30 ton till >3 ton.

 

Den nya föreskriften ersätter TFS 2000:26 som gäller till och med den 29 februari.

 


ISP:s nya föreskrift (TFS 2020:1), pdf


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: