Ny mall för slutanvändarintyg PDA

En ny mall för slutanvändarintyg till ansökningar om exporttillstånd för PDA finns nu på vår webbplats.

 

Mallen börjar gälla från och med idag den 15 april och ersätter därmed tidigare mallar. Under en övergångsperiod till och med den 31 augusti godkänner ISP slutanvändarintyg som är framtagna med stöd av de tidigare mallarna. Från och med den 1 september godkänns endast slutanvändarintyg baserade på den nya mallen.

 

Den nya mallen ska användas för såväl civil som militär slutanvändare/slutanvändning och omfattar tre huvudsakliga förändringar:

 

  • tydligare redovisning av parter inblandande i exporttransaktionen (exportören kan behöva vara slutanvändaren behjälplig med information om dessa parter)
  • tydligare beskrivning av slutanvändningen
  • tydligare intyganden kopplat till redovisad slutanvändning.

 


Ladda ner den nya mallen End-User Statement (docx)


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: