Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Den svenska krigsmaterielexporten 2023

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till drygt 18 miljarder kronor under 2023 vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2022. Liksom under föregående år gick den stora merparten av exporten 2023 till mottagare inom EU och till andra samarbetsländer.

– Det försämrade säkerhetspolitiska läget och den fortsatta upprustningen i världen gör att svensk försvarsindustri kan väntas få omfattande beställningar under lång tid framöver. Intresset för svensk krigsmateriel är stort, inte minst i Ukraina, säger ISP:s generaldirektör Carl Johan Wieslander.

 


Läs hela pressmeddelandet (pdf, nytt fönster)


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: