Publicering av klassificeringsbesked

ISP publicerar klassificeringsbesked i syfte att tydliggöra myndighetens bedömningar i klassificeringsärenden. Med beaktande av tillämpliga sekretessbestämmelser kommer samtliga besked lämnade från och med 2017 att publiceras.

 

Beskeden är uppdelade på följande kategorier:

  • Särskilt utformad för militär användning
  • Särskilt modifierad för militär användning
  • Särskilt utformad eller modifierad för militär användning
  • Tekniskt bistånd och forskning

 


Länk till klassificeringsbeskeden


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: