Rekommendation om interna efterlevnadsprogram framtagen

Europeiska kommissionen publicerade den 30 juli 2019 en rekommendation om interna efterlevnadsprogram för kontroll av handel med produkter med dubbla användningsområden (PDA) enligt rådsförordning 428/2009, PDA-förordningen. Rekommendationen har utarbetats av kommissionen och EU:s medlemsstater.

 

Syftet med dokumentet är att fungera som vägledning för exportörer av PDA vid utformningen av interna efterlevnadsprogram.

 

Rekommendationen riktar sig främst till exporterande företag. Vägledningen kan dock även användas av andra aktörer som exporterar PDA.

 


Kommissionens rekommendation om interna efterlevnadsprogram (pdf)


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: