Uppdaterad kontrollista för PDA

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2017/2268 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen innehåller också följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV till samma förordning. Förordningen träder i kraft den 16 december.

 

Ladda ner förordningen under Regelverk för PDA.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: