Uppdaterad kontrollista för PDA

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen innehåller också följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV till samma förordning.

 

Förordningen träder i kraft den 15 december.

 


Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1922 (pdf)


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: