Uppdaterad krigsmaterielförteckning

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 5 mars. Uppdateringen innebär att vissa tillägg och förtydliganden har gjorts samt att ML-kategori 8 har utökats med en ny undergrupp för reaktiva materiel, ML8h.  

 

Förteckningen återfinns i A i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

 

Ladda ner förteckning under Regelverk för krigsmateriel.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: