Uppdaterad krigsmaterielförteckning

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 5 juli. 

 

Förteckningen återfinns i A i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. 

 


Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen (pdf)


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: