Utredning om efterkontroller i utlandet

Regeringen beslutade i oktober 2017, genom regeringsbeslut UD2917/17135/NIS, att uppdra åt ISP att analysera frågan om efterkontroller i utlandet av krigsmateriel som utförts med tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lämna förslag till utformning av ett system för sådana kontroller.

 

ISP lämnade sin utredning till Justitiedepartementet den 29 mars 2018. För att läsa utredningen, klicka på länken nedan.

 


Utredning om efterkontroller i utlandet (pdf)


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: