Blanketter och mallar för krigsmateriel

Nedan återfinns blanketter samt mallar för slutanvändarintyg gällande krigsmateriel.

 

Blanketterna är i pdf- eller doc-format, mallarna är i doc-format. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilka finns att ladda ner och installera gratis. Alla länkar öppnas i eget fönster. Blanketterna kan fyllas i direkt på skärmen, använd tab-tangenten för att flytta mellan fälten.

 

Blanketter


Tillståndsansökningar 


Ansökan om tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel och tekniskt bistånd


Ansökan om tillstånd att enskilt tillhandahålla krigsmateriel och tekniskt bistånd


Ansökan om utförseltillstånd för krigsmateriel och tekniskt bistånd

Bilaga: Produktspecifikation utförsel 


Ansökan om tillstånd att transitera krigsmateriel genom Sverige


Application for license to transit military equipment through Sweden


Ansökan om tillstånd att ingå avtal


Ansökan om tillstånd att bedriva militärt inriktad utbildning


Ansökan om tillstånd att handladda ammunition


 

Redovisningar/deklarationer/underrättelser


Redovisning av marknadsföring


Underrättelse om anbud eller avtal


Underrättelse om användning av generellt tillstånd


Deklaration över fakturerad och levererad krigsmateriel eller tekniskt bistånd


Redovisning av uppgift om upplåtna/överlåtna tillverkningsrätter


Redovisning av uppgift om samarbetsavtal


Redovisning av uppgift om ägande i utländska rättssubjekt


Avgiftsdeklaration för krigsmateriel och tekniskt bistånd


 

Övriga blanketter


Begäran om klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd


Begäran om förhandsbesked för utförsel (blankett finns ej, läs mer)


Begäran om återkallande av tillstånd


Ansökan om certifiering som mottagare av krigsmateriel

Bilaga: Frågeformulär certifiering


 

Slutanvändarintyg, mallar 

Slutanvändarintygen finns nedan som mallar där texten ska kopieras och klistras in på det intygande företagets (slutanvändarens) brevpapper.


Declaration by End User - beställs via registrator@isp.se


End Use Certificate


End User Undertaking


Test Certificate


Small Arms Certificate


Declaration of MANPADS


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: