Blanketter och mallar för sanktioner

Nedan återfinns blanketter samt mallar för slutanvändarintyg gällande sanktionerade länder.

 

Blanketterna är i pdf- eller doc-format, mallarna är i doc-format. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilka finns att ladda ner och installera gratis. Alla länkar öppnas i eget fönster. Blanketterna kan fyllas i direkt på skärmen, använd tab-tangenten för att flytta mellan fälten.

 

Blanketter


Begäran om förhandsbesked för export till sanktionerat land


Ansökan om tillstånd att exportera varor och teknik till sanktionerat land

Bilaga: Produktspecifikation export

Bilaga: Slutanvändarkontroll sanktionerat land


Ansökan om tillstånd för inköp, import eller transport av varor och teknik från Iran


Ansökan om tillstånd att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd Iran


Ansökan om tillstånd att ingå avtal Iran


Ansökan om frisläppande av frysta tillgångar


 

Slutanvändarintyg, mall

Slutanvändarintyget finns nedan som mall där texten ska kopieras och klistras in på det intygande företagets (slutanvändarens) brevpapper.


Commitment concering reexport and peaceful use Iran


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: