Produkter med dubbla användningsområden

Information för den som vill veta mer om produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Viktigt att tänka på i ansökningar

Uppge alltid information om valuta och värde för respektive produkt i ansökan om exporttillstånd för PDA.