Export och överföring

Termen export används när produkter eller teknik levereras från ett land inom EU till ett land utanför EU, medan termen överföring används vid leverans inom EU. Export och överföring kan vara såväl fysisk som digital.

 

Export ut ur EU

All export av produkter med dubbla användningsområden (PDA) ut ur EU kräver tillstånd. Med export avses att varor och tillhörande tjänster som finns inom EU lämnar EU:s tullområde.

 

Överföring inom EU

I princip krävs inte tillstånd för överföring av PDA inom EU, men särskilt känsliga produkter som återfinns i bilaga IV till aktuell förordning om PDA kräver tillstånd även vid överföring inom EU. Med överföring avses att varor och tillhörande tjänster skickas inom EU. 

 

Vid försäljning av PDA inom EU ska det i de relevanta kommersiella dokumenten anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument omfattar alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier. Exempelvis kan följande formulering användas: "This product is subject to export control if exported from the European Union". Handlingar ska bevaras i minst fem år.

 

Tillståndstyper

Det finns fyra tillståndstyper:

 

  • Individuellt exporttillstånd: Tillstånd för specifik export ut ur EU.
  • Globalt exporttillstånd: Tillstånd för export ut ur EU till flera mottagare i flera länder. Utfärdas efter att exportören uppfyller vissa bestämda krav. 
  • EU:s generella exporttillstånd: Sex olika tillstånd (EU001-EU006) som gäller för viss export från länder inom EU till ett antal länder utanför EU, utan ansökan till ISP. En anmälan om användning ska göras inom 30 dagar från första användningstillfället.  
  • Överföringstillstånd: Tillstånd för specifik överföring inom EU.

 

Slutanvändarintyg

Vid prövning av en ansökan som avser ett individuellt exporttillstånd för försäljning kräver ISP ett slutanvändarintyg i original, företrädesvis på slutanvändarens brevpapper.

 

Övrig export/överföring

Export eller överföring av sådana produkter som avser kategori 0 i bilaga I prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: