Allmänt om blanketter och mallar

I detta avsnitt hittar du blanketter samt mallar för slutanvändarintyg till våra olika verksamhetsområden.

 

Blanketterna är i pdf- eller doc-format, mallarna är i doc-format. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

Blanketter

Alla blanketter kan fyllas i direkt på skärmen. Använd tab-funktionen för att flytta mellan fälten i en blankett.

 

Slutanvändarintyg, mallar

Slutanvändarintygen finns som mallar där texten ska kopieras och klistras in av det intygande företaget (slutanvändaren), företrädesvis på dennes brevpapper.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: