Blanketter och mallar för krigsmateriel

Nedan återfinns blanketter samt mallar för slutanvändarintyg gällande krigsmateriel.

 

Blanketterna är i pdf- eller doc-format, mallarna är i doc-format. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilka finns att ladda ner och installera gratis. Alla länkar öppnas i eget fönster. Blanketterna kan fyllas i direkt på skärmen, använd tab-tangenten för att flytta mellan fälten.

 

Blanketter


Tillståndsansökningar 


Ansökan om tillstånd rörande krigsmateriel och tekniskt bistånd


Ansökan om tillstånd att enskilt tillhandahålla krigsmateriel och tekniskt bistånd


Ansökan om utförseltillstånd för krigsmateriel och tekniskt bistånd

Bilaga: Produktspecifikation utförsel 


Ansökan om tillstånd att transitera krigsmateriel genom Sverige


Application for license to transit military equipment through Sweden


Ansökan om tillstånd att ingå avtal


Ansökan om tillstånd att bedriva militärt inriktad utbildning


Ansökan om tillstånd att handladda ammunition


 

Underrättelser


Underrättelse om anbud eller avtal


Underrättelse om användning av generellt tillstånd


 

Årliga deklarationer/redovisningar


Årliga deklarationer/redovisningar, översikt


Redovisning av marknadsföring


Deklaration över fakturerad och levererad krigsmateriel eller tekniskt bistånd


Redovisning av uppgift om avtal om tillverkningsrätter och/eller samarbete


Redovisning av uppgift om ägande i utländska rättssubjekt


Avgiftsdeklaration för krigsmateriel och tekniskt bistånd


Underrättelse om lämnade uppgifter om villkor i tillstånd


 

Övriga blanketter


Begäran om klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd


Begäran om förhandsbesked för utförsel (blankett finns ej, läs mer)


Begäran om återkallande av tillstånd


Ansökan om certifiering som mottagare av krigsmateriel

Bilaga: Beskrivning av internt efterlevnadsprogram


 

Slutanvändarintyg, mallar 

Slutanvändarintygen finns nedan som mallar där texten ska kopieras och klistras in på det intygande företagets (slutanvändarens) brevpapper.


End Use Certificate I - materiel till offentligt rättssubjekt

End Use Certificate II - materiel till privat rättssubjekt

End Use Certificate III - tekniskt bistånd till offentligt rättssubjekt

End Use Certificate IV - tekniskt bistånd till privat rättssubjekt


Declaration by End User - beställs via registrator@isp.se

Intyget ska användas vid ansökan om utförsel av krigsmateriel till offentliga rättssubjekt i samtliga länder med undantag av EES-länder, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA. 


End User Undertaking A - delsystem och komponenter till privata rättssubjekt 

End User Undertaking B - råmaterial och stapelvaror till privata rättssubjekt


Test Certificate


Small Arms Certificate


Declaration of MANPADS


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: