Vad är Kundwebben?

Kundwebben är ett webbaserat verktyg för företag som har ärenden hos ISP, framtaget för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering.

 

I verktyget finns:

  • Ett 20-tal ärendetyper fördefinierade
  • Enkla formulär med stöd för ifyllning av information
  • Sparafunktion under tiden du arbetar i ett ärende
  • Inbyggd kommunikationsfunktion i varje ärende
  • Säker krypterad överföring till/från ISPs interna system
  • Möjlighet att bygga upp ett utkastbibliotek för ofta återkommande ärenden
  • Möjlighet att skapa produkt- och kontaktregister, för återanvändning
  • Åtkomst till beslut direkt då de skickas
  • Företagets ärenden samlade på ett ställe

 

Exempel

För att få en bild av hur Kundwebben ser ut kan du ladda ner ett exempel.

 

Mer information

Om du har några frågor om Kundwebben kan du kontakta ISP på it@isp.se.