Användarmanual

Användarmanualen är publicerad direkt här på webbplatsen. I manualen finns information om

 

  • hur du får tillgång till verktyget
  • hantering av användare
  • hur du kommer igång
  • ärendetyper
  • hur du skapar ett ärende
  • hur du söker fram och kompletterar ett ärende
  • hur kommunikationen i ett ärende fungerar
  • validering/godkännande av signaturer
  • hur du sparar och använder utkast.

Kontakta IT-supporten

Har du tekniska frågor om Kundwebben eller vill föreslå en förbättring, kontakta IT-supporten.