Tillsatta tjänster

Här återfinns tjänster tillsatta under de senaste tre veckorna.

 

Tillsättningar

191128: En handläggare PDA, dnr 2019-9.2-0010.

191107: En administratör, dnr 2019-9.2-0011.

 

 

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via e-post eller personligt samtal, om tillsättningen. Anställningsbeslut anslås därutöver på ISP:s officiella anslagstavla på Vretenvägen 13B i Solna samt här på webbplatsen.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: