Tillsatta tjänster

Här återfinns tjänster tillsatta under de senaste tre veckorna.

 

Tillsättningar

Inga tillsättningar har gjorts under de senaste tre veckorna.

 

 

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via e-post eller personligt samtal, om tillsättningen. Anställningsbeslut anslås därutöver på ISP:s officiella anslagstavla på Vretenvägen 13B i Solna samt här på webbplatsen.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: