Tillsatta tjänster

Här återfinns tjänster tillsatta under de senaste tre veckorna.

 

Tillsättningar

2018-06-26: Erfaren medarbetare KM, 2018-9.2-0009

2018-06-26: Handläggare KM, 2018-9.2-0010

 

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via e-post eller personligt samtal, om tillsättningen. Anställningsbeslut anslås därutöver på ISP:s officiella anslagstavla på Gullfossgatan 6, 164 40 Kista samt här på webbplatsen.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: