Remissvar

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remissvaren som ISP har lämnat.

 

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

 


4 december 2015

Yttrande till Utrikesdepartementet gällande betänkande SOU 2014:83, Sanktionsväxling - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet.

 

Yttrande 4/12, 2015-7.5.2-0003


6 november 2015 

Yttrande till Utrikesdepartementet gällande betänkande SOU 2015:72, Skärpt exportkontroll av krigsmateriel.

 

Yttrande 6/11, 2015-7.5.2-0003


27 februari 2009 

Yttrande till Försvarsdepartementet gällande promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

 

Yttrande, 04355/2008


 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: