Remissvar och utredningar

Här kan du ta del av våra remissvar och utredningar.

 

Remissvar

ISP får remisser från Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

 

Utredningar

ISP får ibland i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: