Klassificering av produkt och teknik

Den som tillverkar, säljer eller exporterar produkter och teknik är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som produkter med dubbla användningsområden (PDA) i enlighet med PDA-regelverket. PDA kan även omfatta programvara och teknik, exempelvis i form av konsulttjänster och produktionsunderlag. För export av PDA krävs tillstånd.

 

Klassificering görs genom att jämföra produktens egenskaper med bilaga I till aktuell förordning för PDA.

 


Observera

Om din produkts varukod har flaggats i Tulltaxan kan det vara en PDA. Undersök detta genom att klassificera produkten enligt bilaga I till PDA-förordningen. En och samma varukod kan innehålla både PDA och andra produkter.


 

Om produkten är kontrollerad som PDA i bilaga I, ska det tydligt anges i relevanta kommersiella dokument avseende överföring inom EU att produkterna omfattas av kontroll vid export från EU. Relevanta kommersiella dokument är försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor och leveransavier.

 

Export av sådana produkter som avses i kategori 0 i bilaga I prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

 


Observera

I vissa fall kan det krävas exporttillstånd även om produkten inte finns listad i bilaga I, beroende på slutanvändare och slutanvändning. Läs mer under Catch-all / Artikel 4.

 

Specifika regler kan gälla vid handel med sanktionerade länder. Läs mer under Sanktioner.


 

Produktförfrågan

Om den som exporterar är osäker på produktens klassificering kan ISP kontaktas för rådgivning eller produktförfrågan. 

 

Produktförfrågan bör lämnas på nedanstående blankett via post eller e-post, eller via Kundwebben. Produktförfrågan bör innehålla information om

 

  • klassificering enligt PDA-förordningen, och i vissa fall aktuell sanktionsförordning, inklusive exportörens motivering
  • produktbeskrivning med tekniska data som stödjer exportörens klassificering av produkten.

 

I de fall ISP har fått tillräckligt information vid en produktförfrågan ges ett skriftligt besked där ISP gör en bedömning av produktens klassificering.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: