Gå till huvudinnehåll

Statistiska uppgifter kring UDI

Här publiceras varje vecka statistiska uppgifter rörande UDI. Uppgifterna nedan rör perioden från UDI-lagens ikraftträdande den 1 december 2023 till och med den 15 mars 2024.

Observera att nästa uppdatering av denna statistik kommer att ske tisdagen den 2 april.

 

1. Antal inkomna anmälningar om utländska direktinvesteringar:
318

2. Antal investeringar som ISP lämnat utan åtgärd (19 §):
192

3. Antal ärenden där ISP beslutat om att inleda granskning (14 §):
8

4. Antal investeringar som ISP godkänt efter genomgången granskning (21 § 1 st):
0

5. Antal investeringar som ISP godkänt med villkor efter genomgången granskning (21 § 2 st):
0

6. Antal investeringar som ISP förbjudit efter genomgången granskning (20 §):
0

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: